Pokročilé technologie ve výuce v SOŠ a SOU Dubno.

SOŠ a SOU Dubno vyučuje kromě jiného také žáky v auto oborech, konkrétně učební obor Automechanik a studijní obor s maturitou Autotronik. Výuka v těchto oborech má na naší škole dlouholetou tradici. Studijní obor Autotronik, kromě Prahy vyučují pouze dvě školy ve středočeském kraji.

Automobily, se jako každé technické zařízení stále zdokonalují. Během posledních let přibylo mnoho elektronických systémů ve vozidlech. Cíl zavádění těchto nových technologií je jasný – zvyšování bezpečnosti, snižování spotřeby a emisí, zvyšování spolehlivosti a komfortu obsluhy. Tomuto trendu je nutné podřídit samozřejmě vybavení školních dílen a odborných učeben. Proto je třeba výuku neustále modernizovat a racionalizovat využíváním pokročilých diagnostických a informačních technologií, bez kterých se dnešní autoopravárenství neobejde. Na naší škole se snažíme stále inovovat a doplňovat novou techniku, se kterou se žáci seznamují, učí a s ní pracují. O úspěchu používání nejmodernějších přístrojů při výuce rozhoduje již výběr jednotlivých zařízení a dodavatelů, jelikož se z pravidla jedná o mnohatisícovou investici na delší časový úsek, je nutné zvážit veškeré okolnosti a efektivitu výběru. V tomto ohledu spolupracujeme s několika renomovanými firmami, které se zabývají prodejem diagnostické techniky, školením a poradenstvím. Prim v této spolupráci hraje firma Bosch, která je mimo jiné významným dodavatelem komponentů do prvovýroby automobilů také náhradních dílů a technologie pro seřizování, diagnostiku a opravy automobilů.
V závěru roku 2018 jsme zakoupili multifunkční tester Bosch KTS 350 a komunikační modul KTS 560. Tato nejmodernější zařízení obsahují veškeré potřebné „nástroje“ pro diagnostiku. Jsou všestranně použitelné pro údržbu, seřizování, hledání závad a opravy systémů automobilů. Přístroje jsou také vybaveny softwarem ESI (tronic)2.0, jedná se o multifunkční a informační systém, kde je možné nalézt veškerá data vozidel a informace, které jsou nutné k diagnostice řídících jednotek, hledání závad a údržbě, nechybí samozřejmě ani schémata zapojení elektroinstalací, návody, postupy a mnoho dalších důležitých dat. Diagnostický software dodává firma Bosch pro odborné školy zdarma. Samozřejmostí je aktualizace on-line, bezdrátová komunikace, podpora nově zaváděného rozhraní na bázi Ethernetu. Firma Bosch také poskytuje bezplatnou Hotline a odborná školení akreditovaná MŠMT. Tedy pro naše školské zařízení komfortní a vyčerpávající servis. Pro výuku je důležité, že tato technika umožňuje tzv. demo režim, tedy možnost vytvářet modelové situace pro žáky na učebně bez přítomnosti připojeného automobilu.
KTS 350
V našich odborných autodílnách máme samozřejmě i další moderní techniku, která slouží pro výuku a přípravu žáků pro praxi. Pro ilustraci uvádíme: elektronická geometrie, válcová zkušebna brzd, automat pro servis klimatizací, měření emisí zážehových i vznětových motorů, paměťové digitální osciloskopy, moderní zvedáky různých typů a konstrukcí, stolici pro zkoušky spouštěčů a generátorů, zařízení pro pneuservis a seřizování světlometů a mnoho dalších přístrojů a pomůcek pro dílčí dílenské činnosti. Naši absolventi jsou schopni v základu pracovat s technikou soudobých automobilů, Samozřejmě výrobců zařízení pro servis, opravy a diagnostiku je nepřeberné množství, taktéž značek a typů vozidel. Není v silách nejen pedagogických, ale hlavně ekonomických, seznámit žáky se vším, co ve značkových opravnách pro servisní činnost existuje. Jsme přesvědčeni, že dobrý základ, který žákům nabízíme, a pokud jej přijmou, jim i dáme, tak s touto výbavou budou schopni se uplatnit na trhu práce v autoservisech. Pochopitelně se zaškolením na opravárenskou a diagnostickou techniku daného servisu, každá odborná škola by měla „jít s dobou“. Chceme a věříme, že tato slova jsou v našem odborném školském zařízení s úspěchem naplňována a žáci, kteří chtějí, tak umějí.

Bc. Jiří Šimonovský
Učitel odborného výcviku SOŠ a SOU Dubno

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.