Odbornou praxi konají v slouladu s rámcovým vzdělávacím programem žáci všech oborů zakončených maturitní zkouškou.

Všeobecné informace k odborné praxi žáků

 • Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu studia oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Je konána v souladu s příslušnými předpisy MŠMT, rámcovým vzdělávacím programem i školním vzdělávacím programem.
 • Odborná praxe je součástí praktického vyučování a její absolvování je podmínkou pro klasifikaci z odborného výcviku nebo praktického vyučování.U oboru Bezpečnostně právní činnost není odborná praxe součástí Praktického vyučování, ale její splnění je předpokladem pro klasifikaci z odborného předmětu, který bude spjat s obsahem praxe (Právo, Pedagogika a psychologie, Administrativní činnosti, Bezpečnostní složky, Kriminalistika a prevence).
 • Je povinná a může být absolvována na pracovištích fyzických nebo právnických osob.
 • Účelem je ověření získaných poznatků, teoretických vědomostí a praktických dovedností. Žáci tak aplikují znalosti na konkrétním pracovišti a získají celkový přehled o budoucím zaměstnání.
 • Odbornou praxi si zařizuje žák sám, termín praxe je stanoven na květen až červen v rozsahu 10 pracovních dnů. Firmy jsou voleny tak, aby činnost vykonávaná v rámci praxe odpovídala zaměření oboru a náplni praxe.
 • Za odbornou praxi nepřísluší žákovi finanční odměna.
 • Před zahájením odborné praxe uzavře škola s firmou smlouvu v souladu s příslušným ustanovením školského zákona.

Termíny a náplň praxe

Žáci budou vykonávat činnosti (práce) spojené s odbornými kompetencemi uvedenými v ŠVP a v souladu s obsahem odborných předmětů.

Třída 3.BP (Bezpečnostně právní  činnost) 22. dubna až 3. května 2024

Třída 2.BP (Bezpečnostně právní  činnost)  13. května až 24. května 2024

Činnosti (práce) v oblasti administrativy, práva, bezpečnostních sborů a složek, pedagogiky (andragogiky), psychologie, sociálních služeb, samosprávy a státní správy.

Poznámka:
Odborná praxe není součástí Praktického vyučování, ale její splnění je předpokladem pro klasifikaci z odborného předmětu, který bude spjat s obsahem praxe (Právo, Pedagogika a psychologie, Administrativní činnosti, Bezpečnostní složky/Bezpečnostní činnost, Kriminalistika a prevence/Kriminologie a kriminalistika, Státní správa a samospráva).

Třída 2.PO (Požární ochrana) 13. května až 24. května 2024

Práce při opravách, montáži a demontáži podvozků, brzdových systémů, řízení, převodových ústrojí, motorů a spojek motorových vozidel.

Třída 3.PO (Požární ochrana) 27. května až 7. června 2024

Práce při opravách, montáži a demontáži motorů a elektrických, hydraulických i pneumatických zařízení motorových vozidel.

Třída 2.MA (Autotronik) 13. května  až  24. května 2024

Práce při montáži a demontáži strojů a zařízení, podvozkové části automobilů (zadní a přední nápravy, řízení a brzdy), práce v elektrotechnice a elektronice.

Třída 3.MA (Autotronik) 27. května až 7. června 2024

Práce při opravách, montáži a demontáži motorů, elektrické výbavy motorových vozidel, nebo obecných elektronických obvodů zejména v oblasti číslicové techniky.

Třída 2.MA (Mechanik elektrotechnik) 13. května  až  24. května 2024

Práce v oblasti elektrotechniky a elektroniky, kde jsou využívány základní elektrotechnické součástky, napájecí zdroje, zesilovače, nebo číslicová technika.

Třída 3.MA (Mechanik elektrotechnik) 27. května až 7. června 2024

Práce v oblasti elektrotechniky a elektroniky, kde jsou využívány běžné elektrotechnické součástky, analogová nebo číslicová technika a také práce s prvky elektronických zabezpečovacích systémů.


Pojištění žáků

Všichni žáci naší školy jsou pojištěni u Kooperativy prostřednictvím společnosti C.E.B., a.s. Praha 2.
Číslo pojistné smlouvy je 772152417.
Pojistná smlouva se vztahuje i na újmu způsobenou:
- žáku nebo studentu, ke které došlo při praktickém vyučování u pojištěného (a nebo u jiné právnické či fyzické osoby, kdy podle platných právních předpisů odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo) nebo v přímé souvislosti s ním.
- žákem nebo studentem při praktickém vyučování (a nebo u jiné právnické či fyzické osoby) nebo v přímé souvislosti s ním.


Postup

 • Žák si vybere vhodnou organizaci a vyplní údaje uvedené v příloze Základní informace o organizaci (firmě), které předá do 31. ledna 2024 příslušnému učiteli OV (žáci třídy BP PhDr. Vejvodovi, LL.M).
 • Škola připraví ve dvou vyhotoveních Smlouvu o zajištění odborné praxe, kterou žák předá k podpisu v organizaci a podepsanou odevzdá do
  27. března 2024 příslušnému učiteli OV (žáci třídy  BP PhDr. Vejvodovi, LL.M).
 • Po ukončení odborné praxe odevzdá žák vyplněný a potvrzený Přehled docházky a hodnocení odborné praxe příslušnému učiteli OV (žáci třídy BP PhDr. Vejvodovi, LL.M).
 • Řízením odborné praxe je pověřen zástupce pro praktické vyučování pan Josef Misterka, u tříd oboru BP PhDr. Tomáš Vejvoda, LL.M, ne které se mohou žáci obracet v případě jakýchkoliv nejasností.

 


Přílohy:

 

Základní informace o organizaci (firmě) - důležité je přesné a čitelné vylpnění, údaje budou použity ve smlouvě!

Smlouva o zajištění odborné praxe (vzor) - slouží jen jako vzor, ve finální smlouvě budou vyplněny konkrétní údaje

Příloha smlouvy - docházka (vzor) - slouží jen jako vzor, ve finální příloze smlouvy budou vyplněny konkrétní údaje

odborná praxe 2023-2024.doc


 

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.