Naše škola se zapojila do programu Doučování žáků škol, který je součástí realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy. Doučování je financováno Evropskou unií z fondu Next Generation EU a slouží ke zmírnění negativních dopadů výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Program je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem.

Podpora doučování započala 1. 9. 2021 a bude probíhat po celý školní rok 2022/2023. V případě zájmu o zařazení žáka do programu se obraťte na vyučujícího, popř. třídní učitelku nebo vedení školy. Doučování probíhá jak individuálně, tak skupinově a je pro žáky zdarma.

Ve školním roce 2021/2022 bylo na naší škole doučováno 74 žáků. Jednalo se především o žáky 4. ročníků, kteří si v rámci programu osvojovali vědomosti a poznatky potřebné k maturitní zkoušce.

Doučování žáků škol

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.