Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!


PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2021/2022

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

Ustanovení k přijímacímu řízení získáte na stránkách MŠMT.


Aktuality

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 • Probíhá 4. kolo přijímacího řízení.

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno, zastoupená svým ředitelem, vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do těchto oborů:

Obory vzdělání s výučním listem:

 • 23-68-H/01 Automechanik - 4 volná místa
 • 26-51-H/01 Elektrikář - 4 volná místa
 • 23-51-H/01 Zámečník - 2 volná místa

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

 • 26-41-L/01 Průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy - 1 volné místo
 • 39-08-M/01 Požární technika, ochrana a prevence - 1 volné místo

Ukončení 4. kola bude 30. 7. 2021.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Obory vzdělání s výučním listem:

 • 23-68-H/01 Automechanik
 • 26-51-H/01 Elektrikář

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Obory vzdělání s výučním listem:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

Byl jsem přijat

 • To, zda byl uchazeč přijat, zjistí z výsledkové listiny (viz výše).
 • Přijatému uchazeči nebude zaslán výsledek písemně.
 • V případě zájmu o studium daného oboru je třeba odevzdat zápisový lístek nejpozději do 2. června 2021.

Nebyl jsem přijat

 • Pokud uchazeč nebyl přijat, bude mu zasláno rozhodnutí o nepřijetí písemně.
 • Nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí může uchazeč podat odvolání. (Pokud máte o obor zájem, neváhejte odvolání podat. Vzhledem k tomu, že někteří přijatí uchazeči nastoupí jinam, budou se ještě místa uvolňovat.) 
 • Vzor odvolání


 Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče 1. ročníkůPřijímací řízení do vyšších ročníků školního roku 2021/2022

Kritéria a předpokládané počty přijímaných žáků do vyšších ročníků 

Výsledky přijímacího řízení do vyšších ročníků

 

Go to top