Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!


PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2021/2022

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

Ustanovení k přijímacímu řízení získáte na stránkách MŠMT.


Aktuality

  • Bylo ukončeno přijímání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků.
  • Dodatkem (níže) byla upravena kritéria přijímacího řízení:
    • do maturitních oborů Autotronik, Mechanik elektrotechnik a Požární ochrana se jednotné přijímací zkoušky nekonají,
    • do oboru Bezpečnostně právní činnost se jednotné přijímací zkoušky (JPZ) konají.
  • MŠMT vyhlásilo termíny JPZ na 12. a 13. dubna 2021

  

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče 1. ročníků

Přihlášky

Uchazeč může pro první kolo přijímacího řízení podat až dvě přihlášky ke vzdělávání na střední škole bez talentové zkoušky (bez ohledu na to, zda podával přihlášku na školu s talentovou zkouškou). Nejzazší termín odevzdání přihlášky je do 1. března 2021.

Přihlášky ke vzdělání (růžové - pro denní formu bez talentových zkoušek) Vám vydá a potvrdí ZŠ. V případě potřeby je možné využít editovatelný formulář přihlášky. Při vyplňování Vám pomůže dokument Vysvětlivky k přihláškám

Ukázka vyplnění přihlášky - první strana. 

Poznámka k vyplňování přihlášky na naši školu:

  • U oboru vzdělání vyplňujte název RVP.
  • Termín školní přijímací zkoušky zůstane nevyplněný.
  • Pořadí škol neurčuje Vaši prioritu, ale v případě konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) pro daný obor, určuje termín konání JPZ. Z tohoto důvodu je nutné, aby uchazeč vyplnil obě přihlášky ve stejném pořadí.

Součástí přihlášky je i Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (v případě požadavku na úpravu podmínek přijímání). 

Více informací k přihláškám naleznete na stránkách CERMATu.

Informace k přijímacím zkouškám

U oborů s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

U maturitních oborů se přijímací zkoušky nekonají v případě, že počet přihlášek nepřesáhne předpokládaný počet přijímaných žáků v daném oboru.

Pokud počet pořihlášek do daného maturitního oboru překročí kapacitu pro daný obor, v tomto oboru se budou konat jednotné přijímací zkoušky (JPZ). V takovém případě má uchazeč nárok konat 2 pokusy JPZ. Pro přijímací řízení se budou brát lepší výsledky, bez ohledu, na které škole uchazeč JPZ konal.

K přípravě na JPZ můžete využít následující zdroje:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

popř. mobilní aplikaci InspIS SETmobile (QR kód).Přijímací řízení do vyšších ročníků školního roku 2021/2022

Kritéria a předpokládané počty přijímaných žáků do vyšších ročníků 

 

Go to top