Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Maturitní zkoušky 2022

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. 

Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkoušku může konal pouze žák, který úspěšně ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní) 
 • profilové  (školní)

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.Aktuality

MŠMT zveřejnilo Jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek pro jarní období. 

Na základě novely vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou byl navýšen časový limit u didaktických testů společné části MZ následovně:

 • český jazyk a literatura - o 10 minut, tj. na 85 minut
 • cizí jazyk - o 10 minut, tj. na 110 minut (40 min poslech + 70 min ověření čtení a jazykových vědomostí a dovedností)
 • matematika - o 15 minut, tj. na 135 minut


Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce (řádný / opravný / náhradní termín) přihlášku k MZ nejpozději do:

 1. 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období - ukončeno
 2. 25. června 2022 pro podzimní období

Termíny MZ zkoušek

Harmonogram maturitních zkoušek k vytištění 

Praktické zkoušky:

 • 4.-6. 4. 2022 4.BS
 • 7. 4. 2022 4.PT
 • 12.-13. 4. 2022 4.MA (ME)
 • 13. 4. 2022 4.MA (AT)

Písemné práce:

 • 21. 4. 2022 český jazyk a literatura
 • 22. 4. 2022 anglický jazyk

Didaktické testy:

 • 2. 5. 2022 matematika, anglický jazyk
 • 3. 5. 2022 český jazyk a literatura

 Ústní zkoušky:

 • 16.-20. 5. 2022 4.MA
 • 23.-27. 5. 2022 4.BS
 • 30. 5. - 3. 6. 2022 4.PT

Povinné a nepovinné maturitní zkoušky 

Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek, včetně formy a obsahu pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2022.

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

Ustanovení ke konání profilových zkoušek, délka a způsob konání pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek 2022

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Obor Mechanik elektrotechnik (4.MA)

Obor Požární ochrana (4.PT)

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2022 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

 1. do 31. března 2022 pro jarní zkušební období,
 2. do 30. června 2022 pro podzimní zkušební období.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Bianko formulář Osobní (žákovský) seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Vzor osobního seznamu

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky (shodná témata pro povinnou i nepovinnou zkoušku)

Kritéria hodnocení

Hodnocení maturitních zkoušek společné části

Hodnocení profilových maturitních zkoušek AT, ME, BS, PO

Europassy za školní rok 2021/2022 

Europass - dodatek k osvědčení pro absolventy. Společná iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské komise.

 • Autotronik                                         CZ   AJ   NJ
 • Bezpečnostně právní činnost           CZ   AJ   NJ
 • Mechanik elektrotechnik                  CZ   AJ   NJ
 • Požární ochrana                              CZ   AJ   NJ

Dokument Europass-dodatek k osvědčení je přílohou k maturitnímu vysvědčení. Popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce (podle výběru) znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru. Poskytuje tak absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu. Více www.europass.cz.

Povolené pomůcky

 • Matematika didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (nelze použít programovatelnou kalkulačku)
 • Český jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Český jazyk písemná práce: Pravidla českého pravopisu
 • Cizí jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Cizí jazyk písemná práce: slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu


 


Maturitní zkoušky 2021


Termíny podzimních maturitních zkoušek 2021

Ústní maturitní zkoušky:

úterý 14. září 2021 v 11:00 hod

Europassy za školní rok 2020/2021 

Europass - dodatek k osvědčení pro absolventy. Společná iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské komise.

 • Autotronik                                         CZ   AJ   NJ
 • Bezpečnostně právní činnost           CZ   AJ   NJ
 • Bezpečnostní služby (nástavba)    CZ   AJ
 • Mechanik elektrotechnik                  CZ   AJ   NJ
 • Požární ochrana                              CZ   AJ   NJ

Dokument Europass-dodatek k osvědčení je přílohou k maturitnímu vysvědčení. Popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce (podle výběru) znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru. Poskytuje tak absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu. Více www.europass.cz.

 

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Hodnocení ústních profilových maturitních zkoušek

 • Poslední aktualizace: středa 15 červen 2022, 17:46:04.

Dnes: 214 >> Včera: 261 >> Tento týden: 2761 >> Tento měsíc: 6576 >> Celkem: 1710215

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Go to top