Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Maturitní zkoušky 2019

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách www.novamaturita.cz.

Maturitní zkoušku může konal pouze žák, který úspěšně  ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní) 
 • profilové (školní)

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Pokyny k přihlašování k podzimním maturitním zkouškám

Přihlášení k podzimním maturitním zkouškám proběhlo a již se nelze přihlásit.

19. 8. 2019 byly na mailové adresy zaslány pozvánky k didaktickým testům a písemným pracem společné části maturitní zkoušky. Obdržení pozvánky je nutné potvrdit buď osobně u Ing. Traxlerové nebo zasláním podepsáného protokolu na adresu školy či oskenované mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V nejbližší době Vám budou mailem doručeny pozvánky k ústním a praktickým maturitním zkouškám, které se budou konat na naší škole. Termíny zkoušek naleznete níže.

V případě dotazů volejte Ing. Traxlerové na telefonní číslo 318 679 042.

Termíny podzimních maturitních zkoušek

Písemné zkoušky společné části MZ se budou konat na spádových školách v termínu 2. - 6. 9. 2019.

Praktické maturitní zkoušky se uskuteční na naší škole pro třídy 4.PT a 4.MA (obor ME) dne 9. a 10. 9. 2019.

Ústní zkoušky (společná i profilová část) proběhnou u nás na škole

 • pro třídy 2.N a 4.MA dne 16. 9. 2019,
 • pro třídy 4.PT a 4.BS dne 17. 9. 2019.

Termíny jarních maturitních zkoušek

      Praktické zkoušky
2.N    16. – 17. 4. 2019
4.BS    23. – 24. 4. 2019
 4.MA     23. – 24. 4. 2019
4.PT    15. – 16. 4. 2019

 

      Písemná práce      Didaktický test 
 ČJL   10. 4. 2019    3. 5. 2019
 ANJ   11. 4. 2019    2. 5. 2019
 NJK   11. 4. 2019    3. 5. 2019
 MAT   -    2. 5. 2019
 MAT+   -    6. 5. 2019

 

      Ústní zkoušky 
2.N    30. – 31. 5. 2019 
4.BS    27. – 29. 5. 2019 
 4.MA     20. – 24. 5. 2019 
4.PT    3. – 6. 6. 2019 

 

Písemná část maturitní zkoušky

K písemné části MZ se dostavte následovně:

 • Český jazyk a literatura (písemná práce) - 10. 4. 2019 nejpozději ve 12:15 hod.
 • Anglický jazyk (písemná práce) - 11. 4. 2019 nejpozději v 7:45 hod.
 • Německý jazyk (písemná práce) - 11. 4. 2019 nejpozději ve 9:45 hod.
 • Matematika (didaktický test) - 2. 5. 2019 nejpozději v 7:45 hod.
 • Anglický jazyk (didaktický test) - 2. 5. 2019 nejpozději v 12:45 hod.
 • Český jazyk a literatura (didaktický test) - 3. 5. 2019 nejpozději v 7:45 hod.
 • Německý jazyk (didaktický test) - 3. 5. 2019 nejpozději ve 11:05 hod.

Pokyny, povolené pomůcky

K písemným zkouškám SČ MZ se dostavte s modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně a nepropíjí se na druhou stranu listu.

Povinnou součástí je občanský průkaz.

Povolené pomůcky:

 • Český jazyk a literatura (písemná práce) - Pravidla českého pravopisu
 • Český jazyk a literatura (didaktický test) - žádné pomůcky
 • Cizí jazyk (písemná práce) - slovník bez přílohy věnované písemnému projevu
 • Cizí jazyk (didaktický test) - žádné pomůcky
 • Matematika (didaktický test):
  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky;
  • kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů;
  • rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.).

U povolených publikací nesmí být žádné vpisky (zvýrazněné pasáže či záložky nevadí).

Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky (mobilní telefon a jiná elektronická zařízení) či další formy nesamostatné práce (napovídání, opisování, využívání taháků apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky.

Žáci s PUP mohou navíc využívat kompenzační pomůcky uvedené ve svém doporučení ŠPZ.

Profilová část maturitní zkoušky

Způsob hodnocení profilové části maturitních zkoušek

Nejdůležitější novinky v konání MZ

 • prodloužení časového limitu pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury na 75 minut;
 • zrušení času na výběr tématu při psaní písemné práce z českého jazyka a literatury, žáci píší rovnou a v průběhu mohou výběr tématu změnit. Na napsání písemné práce je stanoven časový limit 110 minut;
 • prodloužení časového limitu pro konání didaktického testu z matematiky na 120 minut;
 • přihláška k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce se musí podat ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých žák neuspěl nebo které nekonal;
 • doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny a je platné nejdéle 2 roky od data vydání.

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce v řádném termínu, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k MZ řediteli školy, a to nejpozději:

 1. do 1. prosince 2018 pro jarní zkušební termín,
 2. do 25. června 2019 pro podzimní zkušební termín.

Náležitosti přihlášky jsou dány vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Bianko přihláška jaro 2019 (pozor nepoužívejte loňské formuláře)

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

 Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek včetně formy a obsahu pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2019.

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Obor Bezpečnostní služby (2.N)

Obor Mechanik elektrotechnik (4.MA)

Obor Požární ochrana (4.PT)

Opravné termíny:

Obor Bezpečnostní služby školní rok 2013/2014 (O2.N)

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2019 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

 1. do 31. března 2019 pro jarní zkušební období, 
 2. do 30. června 2019 pro podzimní zkušební období.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Bianko formulář Osobní (žákovský) seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Vzor osobního seznamu

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky - povinná zkouška

Cizí jazyky - nepovinná zkouška

Povolené pomůcky

 • Matematika didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.
 • Český jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Český jazyk písemná práce: Pravidla českého pravopisu
 • Cizí jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Cizí jazyk písemná práce: slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu
Přílohy:
Stáhnout soubor (ZAKOVSKY_PRUVODCE_MATURITNI_ZKOUSKOU_MZ2019P_NOVY_WEB.pdf)Žákovský průvodce MZ[podzim 2019]860 kB
Stáhnout soubor (Maturitní_zpravodaj_51_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 51/2019[Didaktické testy a výsledky]1865 kB
Stáhnout soubor (Maturitni_zpravodaj_47_18.pdf)Maturitní zpravodaj 47/2018[Základní informace]3252 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 50_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 50/2019[Český jazyk]2895 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 49_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 49/2019[Matematika]3713 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 48_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 48/2019[Cizí jazyky]2386 kB
 • Poslední aktualizace: úterý 17 září 2019, 18:58:34.

Návštěvnost webu: Dnes: 21 >> Tento týden: 382 >> Tento měsíc: 3380 >> Celkem: 1362252

Go to top