Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Maturitní zkoušky 2020

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. 


Pro tento školní rok byl vydán zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve kterém se upravuje maturitní zkouška pro školní rok 2019/2020.

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k maturitn. ím zkouškám si můžete přečíst v tiskové zprávě.Aktuality

Žáci, kteří na jaře tohoto roku konali řádný termín MZ (letošní čtvrté ročníky), konají podzimní MZ podle zákona č. 135/2020 Sb. Pro tyto žáky platí, že v podzimním termínu písemné práce (slohy z ČJL, AJ, NJ) nekonají. Ostatní žáci se řídí Školským zákonem, tzn. písemné práce konají.

Byly stanoveny termíny podzimních maturitních zkoušek (viz níže).

Letošním maturantům, kteří nebyli u MZ úspěšní, byly do mailu zaslány předvyplněné přiihlášky k podzimnímu termínu MZ.


Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkoušku může konal pouze žák, který úspěšně  ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Přihlašování k maturitní zkoušce - podzim

Přihlášky k podzimním MZ jsou již připravené a můžete je do 8. 7. 2020 podepisovat v kabinetu Ing. Traxlerové. Po tomto termínu budou k podepsání na sekretariátu školy, kde jsou úřední hodiny každý den od 8:00 do 11:00 hod.

Předvyplněná přihláška Vám zároveň byla zaslána přes CERMAT do mailu. Další možností tedy je poslat podepsanou přihlášku poštou. Do pravého horního rohu přihlášky připište tužkou Vaše telefonní číslo, na které Vás můžeme v případě potřeby kontaktovat.

Přihlášku nelze skenovat a poslat mailem!!!

Upozorňujeme, že pokud jste z jazyků neudělali některou dílčí část zkoušky, musíte se přihlásit zároveň k písemné práci z daného jazyka, přesto že ji na podzim dělat nebudete. V tuto chvíli totiž vše nasvědčuje tomu, že pokud neuděláte ani na podzim dílčí část MZ z jazyka, budete muset na jaře psát z daného jazyka i písemnou práci.

Přihlášky musí být odevzdány nejpozději do 25. 7. 2020.

V případě nejasností se obracejte na mail ..

Termíny jarních maturitních zkoušek

Didaktické testy  a písemné práce 1. 9. - 4. 9. 2020

Praktické MZ

10. 9. 2020 pro třídu 4.BS 

10.–11. 9. 2020 pro třídu 4.PT

Ústní MZ

14. 9. 2020 pro třídu 4.MA

15. 9. 2020 pro třídu 4.BS4.PT

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

 Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek včetně formy a obsahu pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2020.

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik  (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Obor Mechanik elektrotechnik (4.MA)

Obor Požární ochrana (4.PT)

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2020 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

  1. do 31. března 2020 pro jarní zkušební období, resp. 18. května 2020 (prodlouženo pro ty, co neodevzdali)
  2. do 25. července 2020 pro podzimní zkušební období (upraveno).

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Bianko formulář Osobní (žákovský) seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Vzor osobního seznamu

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky - povinná zkouška

Cizí jazyky - nepovinná zkouška

Povolené pomůcky

  • Matematika didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (nelze použít programovatelnou kalkulačku)
  • Český jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
  • Český jazyk písemná práce: Pravidla českého pravopisu
  • Cizí jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
  • Cizí jazyk písemná práce: slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu
Přílohy:
Stáhnout soubor (Cermat_MZ_52_19 přihlašování k MZ obecné.pdf)Maturitní zpravodaj 52/2019[Přihlašování k MZ, termíny]2232 kB
Stáhnout soubor (ZAKOVSKY_PRUVODCE_MATURITNI_ZKOUSKOU_MZ2019P_NOVY_WEB.pdf)Žákovský průvodce MZ[podzim 2019]860 kB
Stáhnout soubor (Maturitní_zpravodaj_51_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 51/2019[Didaktické testy a výsledky]1865 kB
Stáhnout soubor (Maturitni_zpravodaj_47_18.pdf)Maturitní zpravodaj 47/2018[Základní informace]3252 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 50_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 50/2019[Český jazyk]2895 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 49_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 49/2019[Matematika]3713 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 48_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 48/2019[Cizí jazyky]2386 kB
  • Poslední aktualizace: sobota 19 září 2020, 09:24:00.

Návštěvnost webu: Dnes: 8 >> Tento týden: 911 >> Tento měsíc: 4618 >> Celkem: 1414708

Go to top