Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

21. listopadu 2016 proběhnou závěrečné zkoušky svařování plamenem.

Tomu předcházel čtyřtýdenní kurz. Zkušební komisař během závěrečné zkoušky prověří teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Ti, kteří budou úspěšní, získají další oprávnění ke svařování plamenem i pájení a lisování mědi. Na základě získaných oprávnění tak budou moci provádět práce související s montáží rozvodů vody a topení, pájení na tvrdo a lisování pro montáž plynových rozvodů.

 plamen 2016 01

med 2016 01


Ve dnech 31.10. až 4.11.2016 proběhl také kurz svařování plastů pro žáky II. ročníku oboru instalatér, který provedla tak jako každý rok firma UNO Praha. Po úspěšném vykonání zkoušky žáci získají svářecí průkaz, opravňující ke svařování plastů z PP, PE a elektrotvarovkou. O náročnosti zkoušky jak teoretické tak praktické svědčí to, že většina žáků s jejím úspěšným zvládnutím měla větší či menší problémy, ale pokud chtějí v budoucnosti odvádět kvalitní práci je tato náročnost nezbytná.

plasty 2016 01

plasty 2016 02


 Je třeba podotknout že škola uvedené kurzy z velké většiny hradí a tím výrazně usnadňuje uplatnění absolventů na trhu práce. Získané dovednosti jsou také předpokladem pro úspěšné zvládnutí praktické závěrečné zkoušky.


Po skončení kurzů budeme opět zvát firmy které s naší školou již dlouhodobě spolupracují a předvedou své novinky v oblasti vody, topení, plynu a klimatizace. Jako první plánujeme 24. listopadu návštěvu firmy John Guest Czech s.r.o., která se zabývá výrobou umělohmotných spojek i trubek pro různé aplikace v průmyslu a v sanitárních či topných systémech. Další prezentace budou samozřejmě následovat a s předstihem budeme o termínech informovat.

Uvedené aktivity směřují k tomu, aby žáci měli dostatek informací, znali nové technologie i možnosti jejich použití a šli takříkajíc s dobou.

Pavel Nešvara, učitel OV

Go to top