PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2022/2023

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

 Ustanovení k přijímacímu řízení získáte na stránkách MŠMT.

Obecné informace k přijímacímu řízení do 1. ročníků školního roku 2022/2023.


Aktuality

V 1. kole může uchazeč podat až 2 přihlášky. Přihlášky se podávají nejpozději do 1. března 2022 k rukám ředitele. Do všech oborů požadujeme zdravotní způsobilost.


 Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče 1. ročníkůPřijímací řízení do vyšších ročníků školního roku 2022/2023