Preventivní program

Aktualizováno: 18. 5. 2022 13:24

Preventivní program SOŠ a SOU Dubno.

Obsah programu:


Přílohy:

Daří se nám naplňovat dle plánu preventivních aktivit další vzdělávání metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků školy. Pracujeme cíleně na soustavném zlepšení klimatu ve škole. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy a prevence rizikového chování se kromě učitelů zúčastňují školení a seminářů také vychovatelé DM. Funguje úzká spolupráce metodika prevence, výchovného poradce, třídních učitelů a vedení školy.

Zpracovala:

Mgr. Romana Souchová, školní metodik prevence


Celý preventivní program naleznete zde.