Školní vzdělávací program (ŠVP) je kurikulární dokument, který je vytvářen pedagogickými zaměstnanci každé školy v České republice.

ŠVP je schvalován a vydáván ředitelem příslušného zařízení a musí být veřejně přístupný. Závazným dokumentem pro tvorbu ŠVP je Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní, střední, předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání. Obsah vzdělávání může být ve ŠVP uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například modulů). ŠVP je školou v rámci potřeb, změnou RVP, upravován.

Školní vzdělávací programy platné ve škoním roce 2019/2020.

  1. Automechanik 23-68-H/01 (RVP Mechanik opravář motorových vozidel) » ŠVP platný od 1. 9. 2019
  2. Elektrikář 26-51-H/01 (RVP Elektrikář) » ŠVP platný od 1. 9. 2019
  3. Instalatér 36-52-H/01 (RVP Instalatér) » ŠVP platný od 1. 9. 2019
  4. Zámečník 23-51-H/01 (RVP Strojní mechanik) » ŠVP platný od 1. 9. 2019
  1. Autotronik 39-41-L/01 (RVP Autotronik) » ŠVP platný od 1. 9. 2018
  2. Bezpečnostní a správní služby 68-42-M/01 (RVP Bezpečnostně právní činnost) » ŠVP platný od 1. 9. 2018 + Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2019
  3. Požární technika, ochrana a prevence 39-08-M/01 (RVP Požární ochrana) » ŠVP platný od 1. 9. 2018
  4. Průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy 26-41-L/01 (RVP Mechanik elektrotechnik) » ŠVP platný od 1. 9. 2018