Třídní učitelé, zastupující třídní učitelé a učitelé praktického vyučování ve školním roce 2021/2022

1. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Jechová

Zastupující třídní učitelka:  Mgr. Koutná

Učitelé PV: Pavel Maršík a Luboš Tittl

Třídní učitelka: Mgr. Tomáš Vejvoda

Zastupující třídní učitel: Mgr. Šichová

Třídní učitelka: Mgr. Andrea Fiřtová

Zastupující třídní učitel: Mgr. Peterková

Učitelé PV: Pavel Maršík a Václav Sirotek

Třídní učitelka: Bc. Iveta Michálková

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Markéta Jechová

Učitelé PV: Alexej Slánský, Silvestr Krajč a Pavel Nešvara

Třídní učitelka: Mgr. Romana Souchová

Zastupující třídní učitel: Mgr. Durajová

Učitelé PV: Alexej Slánský,  Václav Sirotek a Petr Sloup

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Peterková

Zastupující třídní učitel: Mgr. Soucha

Učitelé PV:  Josef Misterka a Václav Sirotek

3. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Jana Durajová

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Souchová

Učitelé PV: Josef Misterka a Bc. Jiří Šimonovský

Třídní učitelka: Mgr. Petra Neubergová

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Lucie Peterková

Třídní učitelka: Mgr. Andrea Fiřtová

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Bernáth

Učitelé PV: Jaroslav Novák (E), Petr Sloup (E) a Josef Misterka (I)

Třídní učitel: Mgr. Filip Soucha

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Lucie Peterková

Učitelé PV: Josef Jarolímek (AT), Bc. Jiří Šimonovský (AT) a Jan Pošvář (ME)

Třídní učitelka: Mgr. Jan Lehocký

Zastupující třídní učitelkaka: Mgr. Koutná

Učitelé PV:  Josef Fiřt a Luboš Tittl

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Jechová

Zastupující třídní učitelkaka: Mgr. Durajová

Učitelé PV:  Josef Misterka

2. ročník

Třídní učitelka: Ing. Olga Nohová

Zastupující třídní učitelka: Jaroslav Haidinger

Učitelé PV:  Josef Jarolímek a Josef Misterka

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Kutláková

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Vejvoda

Třídní učitelka: Ing. Zdena Jánská

Zastupující třídní učitel: Ing. Nohová

Učitelé PV:  Nešvara, Kříž, Misterka

Třídní učitelka: Mgr. Bohdana Mrvíková

Zastupující třídní učitel: Mgr. Bernáth

Učitelé PV:  Jaroslav Novák a Václav Slabihoudek

Třídní učitel: Mgr. Eva Koutná

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jan Lehocký

Učitelé PV:  Josef Jarolímek (AT) a Jan Pošvář (ME)

Třídní učitel: Mgr. Eva Koutná

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jan Lehocký

Učitelé PV: Josef Fiřt, Silvestr Krajč a Luboš Tittl

4. ročník

Třídní učitel: Ing. Petra Traxlerová

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Kutláková

Třídní učitelka: Mgr. Filip Soucha

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Kutláková

Učitelé PV: Bc. Jiří Šimonovský (AT) a Jan Pošvář (ME)

Třídní učitelka: Mgr. Olena Gažová

Zastupující třídní učitelka: Bc. Michálková

Učitelé PV: Josef Fiřt a Silvestr Krajč

Organizace teoretického a praktického vyučování je zde a rozvrh vyučování zde.