Sportovně turistický kurz

Aktualizováno: 4. 5. 2022 9:01

Pro žáky třetích ročníků oborů vzdělání Bezpečnostní a správní služby 68-42-M/01 (RVP Bezpečnostně právní činnost) a Požární technika, ochrana a prevence 39-08-M/01 (RVP Požární ochrana) požádá škola sportovně turistický kurz. Podle zájmů žáků se specializuje buď na cykloturistiku nebo vodní turistiku. Kurz je zpravidla týdenní a jeho program se řídí platnou směrnicí pro aktuální školní rok.