Průběžně aktualizujeme naši vzdělávací nabídku tak, aby co nejlépe vyhovovala měnícím se potřebám trhu práce i zájmu našich klientů. V současnosti nabízíme uchazečům ze základní školy ucelenou nabídku oborů vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem (více v menu Obory vzdělání). Novinkou školního roku 2015/2016 je zahájení výuky maturitního oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost, kde navazujeme na několikaletou zkušenost s výukou oboru vzdělání Bezpečnostní služby (nástavbové studium).

Možnost nástavbového studia v oboru Bezpečnostní služby je od 1. září 2012. V rámci výuky uvedeného oboru jsme získali zkušenosti, materiální a personální zajištění, které vedlo k podepsání dohody s Ministerstvem vnitra ČR o otevření 4 letého maturitního oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost. Při výuce oboru využíváme a dále rozvíjíme spolupráci s důležitými sociálními partnery, tj. městem Příbram, Policií ČR, Vězeňskou službou a Vysokou školou evropských a regionálních studií.


Od školního roku 2013/2014 realizujeme další novinky.

Jedná se o úpravy stávajících školních vzdělávacích programů (ŠVP) tak, aby se rozšířilo uplatnění absolventů. Obsah rámcových vzdělávacích programů (RVP) zůstává zachován a připravované novinky rozšíří obsah výuky, a tím i znalosti absolventů.

V rámci RVP Požární technika se tedy roce vzdělává podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu (ŠVP), který navazuje na obor Strojník požární techniky. Nově se ŠVP nazývá Požární technika, ochrana a prevence.

Pracovní uplatnění najde absolvent v zaměstnání v HZS ČR na pozicích hasič nebo strojník požární techniky. Dále je připraven pracovat jako člen podnikových nebo obecních jednotek požární ochrany, zvládnout zkoušky opravňující k činnosti technika požární ochrany a uplatnit se na trhu práce v soukromém i veřejném sektoru trhu práce.

Součástí vzdělávání je kurz odborné přípravy, turistický kurz a možnost získání ŘP skupiny C zdarma.


Další změna se týká RVP Mechanik elektrotechnik. Zde se začalo vyučovat podle ŠVP s názvem Průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy, který připravuje absolventy na uplatnění v oblasti průmyslové elektroniky. Zejména jako střední odborný management průmyslových výrobních podniků a montážních organizací, také jako projektant nebo programátor průmyslových technologických řídících a regulačních systémů s vazbou na silnoproudá elektrotechnická zařízení. V oblasti zabezpečovacích systémů se uplatní jako specialista na návrh, instalaci a servis zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, přístupových, docházkových systémů. Uplatnění může najít také v oblasti marketingu a distribuci zmiňovaných technologií, v bezpečnostním managementu firem a institucí.

Obor vzdělání Mechanik elektrotechnik je podporován stipendijním programem firmy Mubea Žebrák.